مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر)
[ نسخه چاپی ]

مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر)

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 11:00:37
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شرح آگهی :
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
مناقصه عمومی
شماره 96/31
تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر) 48 ولت جریان مستقیم در 20 ایستگاه از ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ ملی جدید جهت تامین تغذیه مورد نیاز رک مخابراتی
سپرده 250.000.000 ریال
مهلت خرید اسناد 97.2.2 تا تاریخ 97.2.9
تاریخ بازگشایی پاکات 97.2.24
خلاصه :
مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر)
آدرس :
-, -
منبع :
سایت97.1.30