مناقصه AUTOMATIC ATMOSPHERIC DISTILLATION UNIT و ...
[ نسخه چاپی ]

مناقصه AUTOMATIC ATMOSPHERIC DISTILLATION UNIT و ...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/06/17 - 2018-09-08 12:31:08
تاریخ شروع :
1397/06/17
نوع پایان آگهی :
1397/07/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرح آگهی :
آگهی مناقصات شرکت پالایش نفت اصفهان
مبلغ ضمانتنامه (ریال)
شرح
شماره سفارش
ردیف
100.000.000 AUTOMATIC ATMOSPHERIC DISTILLATION UNIT
REP-7613614103-F09 1
276.000.000 ممبران جهت واحد RO
RES-9744208-L01 2
86.000.000 تیوب جهت مبدل های حرارتی
RES-9747401-L01 3
96.000.000 BOILER TUBE
RES-9747412-L01 4
96.000.000 تیوب جهت مبدل های حرارتی
REP-79145100097-L01 5
1.036.000.000 ZXENS GUARD CATALYST FOR ISOMAX REACTOR
RED-9613014-F07 6
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت www.eorc.ir مراجعه نمایید
خلاصه :
آگهی مناقصات, مناقصه AUTOMATIC ATMOSPHERIC DISTILLATION UNIT و ...
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
ایران 97.06.17