آگهی مناقصه عمومی جهت حمل 30.000 تن مواد اولیه و ...
[ نسخه چاپی ]

آگهی مناقصه عمومی جهت حمل 30.000 تن مواد اولیه و ...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/06/25 - 2018-09-16 08:26:46
تاریخ شروع :
1397/06/25
نوع پایان آگهی :
1397/07/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
صنایع شیمیایی پارچین
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی ؟
صنایع شیمیایی پارچین در نظر دارد جهت حمل 30.000 تن مواد اولیه و خرید 60.000 عدد بشکه مقوایی و خرید اقلام PVDF ، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت هایی کخه دارای گواهی سمتا هستند ، د عوت می شود با ارائه رزومه کاری و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 200/35 بانک سپه شعبه پارچین کد 292 به نام صنایع شیمیایی شهدای پارچین بابت هر یک از موارد ، جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به ادرس ذیل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی 97.7.5
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مناقصه حمل مواد اولیه با شماره تلفن 35245155 و اقلام PVCF  با شماره تلفن 35245165 و فکس 36076625 معاونت بازرگانی صنایع شیمیایی شهدای پارچین تماس حاصل نمایید.
آدرس : تهران ، کیلومتر 30 جاده خاوران ، بعد از پاکدشت ، میدان پارچین ، جاده اختصاصی پارچین ، صنایع شیمیایی شهدای پارچین ، معاونت بازرگانی ، مدیریت قراردادها
خلاصه :
آگهی مناقصه عمومی جهت حمل 30.000 تن مواد اولیه و ...
آدرس :
تهران, کیلومتر 30 جاده خاوران ، بعد از پاکدشت ، میدان پارچین ، جاده اختصاصی پارچین ، صنایع شیمیایی شهدای پارچین ، معاونت بازرگانی ، مدیریت قراردادها
منبع :
دنیای اقتصاد 97.6.25