استعلام glass microfiber paper
[ نسخه چاپی ]

استعلام glass microfiber paper

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/25 - 2018-10-17 15:15:19
تاریخ شروع :
1397/07/25
نوع پایان آگهی :
1397/08/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت پتروشیمی فجر
شرح آگهی :

پتروشیمی فجر ؟
ارسال پیشنهاد فنی به ایمیل technicaloffer@fajrco.com
ارسال پیشنهاد مالی به ایمیل commercialoffer@fajrco.com  بعد از اعلام تاییدیه فنی
رعایت الگوی ارسال ایمیل فنی و مالی حتما صورت پذیرد ( شماره ایندنت - شماره سری - شماره کد شناسایی شرکت )
به تاریخ مهلت ارسال 97.08.09 و 2018.10.31

MANUFACTURE
DESC IND NO- SERIES NO.
 whatman glass microfiber paper
filter
9720205
  sf6 خلوص و رطوبت گاز دستگاه تست
9720285
 parker parker resolver spare part
9720331
drehmo socket
9720335

cooling water fan
9720340
  temperature element double rtd
9720342
  fitting
9720345
phonix
terminal
9720350
 آبسال
cooler
9720351
mannesmann
demag
thermometer for bearing
9742201

validity date 31 october 2018
 validity date
1397.8.9
خلاصه :
استعلام, استعلام استعلام glass microfiber paper
آدرس :
-, -, -
منبع :
سایت 97.07.25