مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی ...
[ نسخه چاپی ]

مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی ...

شماره آگهی :
نوبت اول شماره 3179577
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/09 - 2018-10-31 08:13:29
تاریخ شروع :
1397/08/09
نوع پایان آگهی :
1397/08/15
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی (منطقه چالوس )
شرح آگهی :
آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟
فراخوان شماره - 3179577
نوبت اول - شماره مجوز 1397.3818
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی (منطقه چالوس )
موضوع مناقصه : واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی و سوختگیری های هواپیمایی نوشهر و رامسر و مهمانسراهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس
محل انجام عملیات: مازندران چالوس بلوار امام رضا (ع) ساختمان ستاد و انبار نفت- سوختگیری های هواپیمایی نوشهر و رامسر نواحی و مهمانسراها و مامورسراهای شهرستان های رامسر، تنکابن، چالوس، نور و محمودآباد برابر شرح اسناد مناقصه
مبلغ برآورد 54.548.053.456 پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) : ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 2.826.241.597 (دو میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون و دویست و چهل و یک هزار و پانصد و نود و هفت ریال) دارای اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 4120016100007 بانک ملی مرکزی چالوس با کد شناسه 20500000028 و یا شماره حساب جاری جام 92000161/77 نزد بانک ملت مرکزی چالوس با کد شناسه 20500000028 و تحویل فیش به امور مالی منطقه و اخذ رسید وجه با سایر تضامین مورد قبول در آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ توزیع اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی:از نوبت چاپ دوم تا 97.08.15 از طریق پایگاه ملی مناقصات و سایت مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
آخرین مهلت تحویل استعلام های ارزیابی کیفی: 97.8.29 (ساعت 16) آدرس: مازندران - چالوس - بلوار امام رضا (ت) ساختمان اداری منطقه چالوس - طبقه سوم - دفتر معاون بازرگانی - کد پستی 56611 - 46617
تاریخ بازگشایی پاکات: 97.8.30 راس ساعت 9.30 صبح - مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند
حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط: با هر تعداد پیشنهاد بازگشایی انجام می گردد
شرایط اختصاصی و مدارک لازم:
1. آگهی آخرین تغییرات شرکت
2. گواهی صلاحیت انجام کار (دارای اعتبار) از اداره کار و امور اجتماعی
3- گواهی صلاحیت ایمنی (دارای اعتبار ) پیمانکاران از اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی
4- کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی
5- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز
روش دریافت آگهی ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
مراجعه به آدرس های ذیل
WWW.NIOPDC.IR
HTTP://CHALOOS.NIOPDC.IR
دریافت اسناد از سایت:
HTTP://IETS.MPORG.IR
http://MONAGHESE-NIOPDC.IR
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01159755340 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی منطقه چالوس
نوبت چاپ دوم: 97.08.10
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس
خلاصه :
آگهی ارزیاب کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی ...
آدرس :
مازندران, مازندران, چالوس
منبع :
شرق 97.8.9