استعلام پیوست
[ نسخه چاپی ]

استعلام پیوست

شماره آگهی :
11971120000135
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/22 - 2018-11-13 13:52:34
تاریخ شروع :
1397/08/22
نوع پایان آگهی :
1397/08/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان بیمه سلامت ایران
شرح آگهی :
استعلام
شماره نیاز: 11971120000135
نام دستگاه خریدار: سازمان بیمه سلامت ایران 
تاریخ پایان اعتبار: 1397.08.27 ساعت 10
شرح کلی نیاز: در پیوست 
ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
 1 پ-25-259 تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده و فعالیت های خدماتی فلزکاری  عدد 1 97.8.27
                               
توضیحات خریدار  در پیوست 
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

خلاصه :
استعلام, پیوست
آدرس :
تهران,
منبع :
سایت 97.8.22