استعلام پلاک خودرو - 50 جفت
[ نسخه چاپی ]

استعلام پلاک خودرو - 50 جفت

شماره آگهی :
11970480000005
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/23 - 2018-11-14 15:22:51
تاریخ شروع :
1397/08/23
نوع پایان آگهی :
1397/08/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی
شرح آگهی :
استعلام ؟
شماره نیاز  11970480000005
نام دستگاه خریدار   اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی
تاریخ پایان اعتبار        97.8.24         ساعت     13:10
شرح کلی نیاز  پلاک خودرو - 50 جفت
قالب جهت برجسته نمودن پلاکها
اطلاعات خدمات موردنیاز 
ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد تاریخ نیاز
 1 پ-29-291 تولید وسایل نقلیه موتوری
جفت 50 97.9.12

توضیحات خریدار 

جهت دریافت اطلاعات کامل آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.


خلاصه :
استعلام,استعلام پلاک خودرو - 50 جفت
آدرس :
خراسان جنوبی, -
منبع :
سایت 97.8.23