استعلام کانال هوا ...
[ نسخه چاپی ]

استعلام کانال هوا ...

شماره آگهی :
11970257002675
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/26 - 2018-11-17 09:11:05
تاریخ شروع :
1397/08/26
نوع پایان آگهی :
1397/08/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
شرح آگهی :
شماره نیاز   11970257002675
نام دستگاه خریدار    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
تاریخ پایان اعتبار       97.8.26          ساعت   10 
شرح کلی نیاز    کانال هوا ...
  
اطلاعات کالاهای موردنیاز 
ردیف کد کالا نام کالا واحد شمارش تعداد تاریخ نیاز
 1 0962200516720001 کانال هوا پارچه ای شکل مقطع دایره قطر 45 cm طول متری یادمان پارس دژ متر 220 97.8.26
2 0962200516720002  کانال هوا پارچه ای شکل مقطع دایره قطر 60 cm طول متری یادمان پارس دژ متر 60 97.8.26
  
توضیحات خریدار     1-هزینه حمل با فروشنده میباشد 2- در صورت داشتن گواهی ارزش افزوده باید برای خریدار فکس و ارائه گردد 3- قیمت پیشنهادی باید بدون احتساب مالیات و به صورت خالص باشد. 

جهت دریافت اطلاعات کامل آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.
 
خلاصه :
استعلام, استعلام کانال هوا ...
آدرس :
خراسان شمالی , خراسان شمالی
منبع :
سایت97.8.23