استعلام ساخت ماکت هواپیما فوکر 100
[ نسخه چاپی ]

استعلام ساخت ماکت هواپیما فوکر 100

شماره آگهی :
11970480000009
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/26 - 2018-11-17 12:51:07
تاریخ شروع :
1397/08/26
نوع پایان آگهی :
1397/08/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی
شرح آگهی :
استعلام
شماره نیاز: 11970480000009
نام دستگاه خریدار: اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 
تاریخ پایان اعتبار: 1397.08.27 ساعت 12:45
شرح کلی نیاز: ساخت ماکت هواپیما فوکر 100
ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
 1 پ-30-303 تولید هواپیما و فضاپیما و ماشین آلات وابسته  عدد 1 97.9.7
                              
توضیحات خریدار  طبق فایل پیوست 
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

خلاصه :
استعلام, ساخت ماکت هواپیما فوکر 100
آدرس :
خراسان جنوبی,
منبع :
سایت 97.8.26