استعلام ساخت کانال ...
[ نسخه چاپی ]

استعلام ساخت کانال ...

شماره آگهی :
11974090000045
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/28 - 2018-11-19 13:54:00
تاریخ شروع :
1397/08/28
نوع پایان آگهی :
1397/08/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی
شرح آگهی :
استعلام ؟
شماره نیاز:    11974090000045
نام دستگاه خریدار:  اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی
تاریخ اعتبار نیاز:    1397.08.30             ساعت: 10:00
شرح کلی نیاز:  ساخت کانال کولر پایه کولر نصب پایه روشنایی و رنگ آمیزی مربوطه
اطلاعات خدمات مورد نیاز:
ردیف کدخدمت نام خدمت
واحداندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
1 ج-43-432 فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان
متر و عدد
4 1397.08.30
توضیحات خریدار  وجه توسط اوراق با سررسید 97.06.24 و بقیه توضیحات در جدول پیوست موجود می باشد.
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.
خلاصه :
استعلام , استعلام ساخت کانال ...
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
سایت 1397/08/28