استعلام تهیه و تولید صندوق نظر سنجی
[ نسخه چاپی ]

استعلام تهیه و تولید صندوق نظر سنجی

شماره آگهی :
11973100000492
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/29 - 2018-11-20 10:26:25
تاریخ شروع :
1397/08/29
نوع پایان آگهی :
1397/09/01
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
کمیته امداد امام خمینی استان فارس
شرح آگهی :
استعلام
شماره نیاز: 11973100000492
نام دستگاه خریدار: کمیته امداد امام خمینی استان فارس 
تاریخ پایان اعتبار: 1397.09.01 ساعت 10
شرح کلی نیاز: تهیه و تولید صندوق نظر سنجی مطابق شرایط و توضیحات فایل پیوست 
 
ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
 1 پ-25-259 تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده و فعالیت های خدماتی فلزکاری  عدد 24 97.9.20
                            
توضیحات خریدار  لطفا فایل پیوست را به صورت کامل و با دقت مطالعه و پیشنهاد قیمت همراه با تکمیل و ارسال فرم آنالیز قیمت صورت گیرد 
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

خلاصه :
استعلام, تهیه و تولید صندوق نظر سنجی
آدرس :
فارس,
منبع :
سایت 97.8.29