آگهی مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

آگهی مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم شماره MN-15/781-2
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/30 - 2018-11-21 11:18:40
تاریخ شروع :
1397/08/30
نوع پایان آگهی :
1397/09/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت پتروشیمی کارون
شرح آگهی :
نوبت دوم مناقصه تأمین 40.000 عدد بشکه فلزی
مجتمع پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تأمین 40.000 عدد بشکه فلزی خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.
محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ 1397.08.29  لغایت 1397.09.06 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس WWW.KRNPC.IR، تب تامین کنندگان و مشتریان ، بخش مناقصات و مزایدات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند.
شماره تماس: 06152122256 (شایان ذکر است نظر بر اینکه هرگوه اصلاح یا تغییر احتمالی در اسناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می پذیرد لطفا در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را به صورت صحیح در سامانه  وارد نمایید.)
آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 97.09.14
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300.000.000 (سیصد میلیون) ریال
می باشد.
الف: مناقصه یک مرحله ای بوده و شرکت کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.
ب: حداقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 60 امتیاز خواهد بود.
پ: پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.
ج: کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
شماره مناقصه
عنوان نوبت مناقصه
MN-15/781-2 تامین 40.000 عدد بشکه فلزی فاز 2
نوبت دوم

روابط عمومی پتروشیمی کارون
خلاصه :
آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی - نوبت دوم
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
عصر اقتصاد 97.08.30