مناقصه تجهیز 14 دستگاه شاسی به سیستم اوره پاش
[ نسخه چاپی ]

مناقصه تجهیز 14 دستگاه شاسی به سیستم اوره پاش

شماره آگهی :
شماره T-ASC100-97-8-15
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/30 - 2018-11-21 15:58:20
تاریخ شروع :
1397/08/30
نوع پایان آگهی :
1397/09/11
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران
شرح آگهی :
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شماره T-ASC100-97-8-15
موضوع: تجهیز 14 دستگاه شاسی به سیستم اوره پاش
شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد نسبت به تجهیز 14 دستگاه شاسی به سیستم اوره پاش از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده) اقدام نماید در صورت تمایل به دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری با پرداخت مبلغ  300.000 ریال (سیصد هزار ریال)  از طریق دستگاه کارت خوان POS مستقر در اداره درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به آدرس زیر مراجعه فرمایند
ادرس: تهران، فرودگاه بین المللی مهراباد- بلوار معراج، صساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران - اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات- اداره قراردادها تلفن 61023954
در صورت نیاز به دریافت اسناد بصورت غیرحضوری از طریق پایگاه ملی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR اقدام نمایند
شماره فراخوان عمومی
موضوع فراخوان مناقصه عمومی
T-ACS100-97-8-15 تجهیز 14 دستگاه شاسی به سیستم اوره پاش
مهلت خرید و دریافت اسناد تا پایان ساعت  16 روز یکشنبه مورخ 97.09.11 می باشد
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97.10.02 می باشد
اداره تدارکات و تامین تجهیزات
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

خلاصه :
فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز 14 دستگاه شاسی به سیستم اوره پاش
آدرس :
تهران, -
منبع :
سایت 97.08.30