استعلام تعمیر سرویس بهداشتی
[ نسخه چاپی ]

استعلام تعمیر سرویس بهداشتی

شماره آگهی :
11973772000013
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/09/01 - 2018-11-22 15:56:50
تاریخ شروع :
1397/09/01
نوع پایان آگهی :
1397/09/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل ثبت و احوال استان ایلام
شرح آگهی :
استعلام؟
شماره نیاز: 11973772000013
نام دستگاه خریدار: اداره کل ثبت و احوال استان ایلام
تاریخ اعتبار نیاز: 97.09.02 ساعت 23
شرح کلی نیاز: تعمیر سرویس بهداشتی ثبت احوال دره شهر طبق برگه پیوست با پرداخت اسناد خزانه
اطلاعات خدمات مورد نیاز:
ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
1 ج-43-439 سایر فعالیت های تخصصی ساختمان 1 1 97.09.10
توضیحات خریدار: تعمیر سرویس بهداشتی ثبت احوال دره شهر طبق برگه پیوست با پرداخت اسناد خزانه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
خلاصه :
استعلام,تعمیر سرویس بهداشتی
آدرس :
ایلام, ایلام
منبع :
سایت97.09.01