استعلام لایروبی قنات، ساخت استخر ذخیره آب ...
[ نسخه چاپی ]

استعلام لایروبی قنات، ساخت استخر ذخیره آب ...

شماره آگهی :
11974485000041
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/09/01 - 2018-11-22 15:57:48
تاریخ شروع :
1397/09/01
نوع پایان آگهی :
1397/09/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل امور عشایر استان سمنان
شرح آگهی :
استعلام ؟
شماره نیاز :11974485000041
نام دستگاه خریدار : اداره کل امور عشایر استان سمنان
تاریخ اعتبار نیاز 97.9.2  ساعت 18
شرح کلی نیاز: لایروبی قنات، ساخت استخر ذخیره آب، آبشخور و ساخت دیوار محافظ کوگی محمدولی ارمیان
اطلاعات خدمات مورد نیاز:
ردیف  کد خدمت نام خدمت واحد اندازه  تعداد / مقدار  تاریخ نیاز 
1 ث-36-360 جمع آوری، تصفیه و تامین آب
متر 30 1397.09.03
توضیحات خریدار:  لطفا پس از مطالعه دقیق اسناد پیوستی قیمت پیشنهادی اعلام گردد
 جهت دریافت اطلاعات کامل آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید. 
خلاصه :
استعلام, استعلام لایروبی قنات، ساخت استخر ذخیره آب ...
آدرس :
سمنان, -
منبع :
سایت 97/9/1