استعلام ماسک بیهوشی
[ نسخه چاپی ]

استعلام ماسک بیهوشی

شماره آگهی :
12975443000214
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/09/01 - 2018-11-22 15:58:01
تاریخ شروع :
1397/09/01
نوع پایان آگهی :
1397/09/03
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
شرح آگهی :

استعلام ؟
شماره نیاز : 12975443000214
نام دستگاه خریدار :مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
تاریخ اعتبار نیاز:   1397.09.3 ساعت 08:00
شرح  کلی نیاز:  ماسک بیهوشی گالمد نمره 4 ( 1000عدد)
تاریخ نیاز به کالا 97.9.3
مشخصات کالای مورد : فقط قیمت به مارک خواسته شده ارائه گردد.
تعداد مورد نیاز 1000 عدد
توضیحات خریدار : محل تحویل کالا بیمارستان امام حسین (ع) زنجان می باشد - پرداخت مبلغ فاکتور دوماهه می باشد.
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

خلاصه :
استعلام ماسک بیهوشی
آدرس :
زنجان, زنجان
منبع :
سایت 97/9/1