استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی...
[ نسخه چاپی ]

استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی...

شماره آگهی :
11970474300002
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/09/01 - 2018-11-22 15:58:33
تاریخ شروع :
1397/09/01
نوع پایان آگهی :
1397/09/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس
شرح آگهی :

استعلام ؟
شماره نیاز:  11970474300002
نام دستگاه خریدار : مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس
تاریخ پایان اعتبار : 97.9.5 ساعت 14
شرح کلی نیاز: مطابق فایل اطلاعات مدارک پیوست
اطلاعات خدمات مورد نیاز:

ردیف کد خدمت
نام خدمت
واحد اندازه
تعداد/ مقدار
تاریخ نیاز
1 ط - 95 - 951
تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی
عدد 16 97.9.30
2 ح - 43 - 439
سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
متر 150 97.9.30
3 ج - 43 - 431
تخریب و آماده سازی محوطه
متر مربع
300 97.9.30
4 ج - 43 - 432
فعالیت های نصب تاسیسات برق،
لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان
خدمت 4 97.9.30
5 ج - 43 - 433
پایان دهی و تکمیل بنا
متر مربع
250 97.9.30

توضیحات خریدار:
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

خلاصه :
استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی...
آدرس :
خراسان جنوبی, خراسان جنوبی - طبس
منبع :
سایت 97.9.1