استعلام احداث جاده
[ نسخه چاپی ]

استعلام احداث جاده

شماره آگهی :
11973107001093
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/09/01 - 2018-11-22 15:59:15
تاریخ شروع :
1397/09/01
نوع پایان آگهی :
1397/09/01
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شرح آگهی :
استعلام؟
شماره نیاز: 11973107001093
نام دستگاه خریدار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تاریخ اعتبار نیاز: 97.09.01 ساعت 14
شرح کلی نیاز: احداث جاده بین مزارع روستای آبگل میمند شهرستان فیروز آباد
اطلاعات خدمات مورد نیاز:
ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
1 ج-42-421 ساخت جاده و راه آهن مترمکعب 1.810 97.09.20
توضیحات خریدار: احداث جاده بین مزارع روستای آبگل میمند شهرستان فیروز آباد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
خلاصه :
استعلام,احداث جاده
آدرس :
فارس, فیروزآباد
منبع :
سایت97.09.01